1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Międzynarodowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing”

 

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU: „ROOTS: RETURN OUR ORIGINS THROUGH SHARING”

PROGRAMU ERASMUS+”

 

1. Międzynarodowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” („Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”) programu Erasmus + realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w ramach Programu Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. Projekt przewiduje współpracę z pięcioma szkołami partnerskimi:Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (Słowenia-koordynator projektu),ISTITUTO COMPRENSIVO della VAL NURE, (Włochy),Kauttuan koulu (Finlandia),C.E.I.P. „MIGUEL ZUBELDIA” (Hiszpania),40 Primary School of Thessaloniki (Grecja).

3. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

4. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść do pozaszkolnych miejsc nauki oraz indywidualnie przez uczniów. O przewidzianych zajęciach pozalekcyjnych informuje uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia.

5. Udział w projekcie programu Erasmus + jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

6. Główne cele projektu to:

- zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikam z krajów europejskich,

- wzbogacenie wiedzy uczniów o dziedzictwie kulturowym własnego kraju oraz krajów biorących udział w projekcie,

- wspieranie integracji międzypokoleniowej np. porównywanie przez uczniów przeszłości i teraźniejszości dzięki wywiadom z rodzicami, najstarszymi członkami rodziny,

- kształtowanie przez uczniów umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur,

- rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń między szkołami partnerskimi,

- rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie technologii komputerowej,

- uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

7. Projekt przewiduje 2 wyjazdy zagraniczne uczniów (krótkoterminowe wymiany grupy uczniów) do szkół partnerskich w Hiszpanii (2019r.), i w Grecji (2020r.).

8. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

9. Prace uczniów (produkty), które powstały w celu realizacji zadań projektu (np. prace plastyczno-językowe, prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy stworzone przez uczniów i inne) mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i w mediach (również społecznościowych) naszej szkoły, instytucji partnerskich, FRSE-Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej, na materiałach upowszechniających projekt. Udział w projekcie oznacza zgodę na publikację wypracowanych przez uczniów produktów.

10. Udział w projekcie wiąże się z publikacją wizerunku ucznia w celu realizacji zadań, osiągnięcia celów projektu oraz upowszechnianiu projektu np. na stronach internetowych, mediach (również społecznościowych) związanych z realizacją projektu, naszej szkoły i organizacji partnerskich, FRSE-Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej.

 

 
   

Erasmus

logo Erasmus

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Przepis na tradycyjną polską potrawę"

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„Przepis na tradycyjną polską potrawę"

 

Klasy III-VIII

 

CEL KONKURSU

1. Poszerzenie wiedzy uczniów o potrawach tradycyjnych charakterystycznych dla  naszego kraju i regionu.

2. Wybór pięciu konkursowych potraw do opublikowania w zbiorze potraw europejskich (książka kucharska) w ramach realizowanego przez Publiczna Szkołę Podstawową nr 15 im. Królowej Jadwigi    w Opolu międzynarodowego projektu pt. ”ROOTS: Return Our Origins Through Sharing” programu Erasmus +.

3. Rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą o dziedzictwie kulinarnym naszego kraju i regionu.

4. Promowanie kultury regionalnej.

Register to read more...

ERASMUS + DAYS

 

ERASMUS + DAYS

W dniach 12-13 października 2018r. wiele europejskich krajów uczestniczyło w obchodach „Erasmus + Days” („Dni Erasmus +”) promujących efekty projektów Erasmus +.

Nasza szkoła przyłączyła się do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Nasi uczniowie podczas lekcji tematycznych o krajach europejskich i realizacji wewnątrzklasowych projektów zostali poinformowani o korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach programu Erasmus +. Zapoznali się z celami, planowanymi zadaniami oraz krajami partnerskimi nowego projektu „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” oraz podsumowali działania i wypracowane rezultaty zakończonego projektu „From Europe 1010BC to Europe 2020 PC”.

W ramach Erasmus + Days uczniowie klas starszych poszerzyli swoje wiadomości, wyszukując informacje o krajach partnerskich (Słowenia, Hiszpania, Włochy, Polska, Finlandia, Grecja) i wykonując plakaty. Młodsi uczniowie zaprojektowali prace plastyczne z symbolami krajów partnerskich, nauczyli się podstawowych zwrotów w ich językach, wykonali prace pt. „Syriusz w krainie marzeń” oraz wyszukiwali kraje partnerskie na mapie Europy wykorzystując nowoczesne narzędzie TIK - ozoboty. Prace uczniów zostały wyeksponowane w postaci gazetki na korytarzu szkolnym.

Aby pamiętać o przeszłości i swoich korzeniach, zgodnie z myślą nowego projektu, uczniowie uczcili również bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego, wysyłając im kartki z życzeniami i podziękowaniami.

W związku z tym, że tegoroczne daty obchodów „Erasmus + Days” pokrywały się z datą świętowanego w naszej szkole Dnia Edukacji Narodowej oraz tym, że jednym z zadań nowego projektu Erasmus + jest przeprowadzanie wywiadów przez uczniów z dorosłymi osobami (co pomoże im w porównywaniu przeszłości badanych osób z teraźniejszością) uczniowie zorganizowali „Koncert życzeń”. Zebrali informacje od nauczycieli o ich ulubionych utworach z czasów szkolnych i włączali je podczas przerw, dołączając do nich specjalną dedykację. Dzięki temu uczniowie mogli porównać swoje ulubione utwory z przebojami z przeszłości.

W trakcie „Erasmus + Days” uczniowie, nauczyciele, rodzice i każda osoba odwiedzająca szkołę mogła przeczytać o pozytywnym wpływie projektu „From Europe 1010BC to Europe 2020 PC” oraz planowanych działaniach w ramach nowego projektu „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” na tablicy informacyjnej poświęconej programowi ERASMUS +. 

Nowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing

 

Nowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing

 

1 września 2018r. nasza szkoła przystąpiła do dwuletniego międzynarodowego projektu pt. „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” („Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”) programu Erasmus +.

Projekt przewidziany jest na lata 2018-2020 i współrealizowany z następującymi szkołami partnerskimi:

  1. Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Słowenia (koordynator projektu),
  2. ISTITUTO COMPRENSIVO della VAL NURE, Włochy,
  3. Kauttuan koulu, Finlandia,
  4. 40 Primary School of Thessaloniki, Grecja.

Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikam z krajów europejskich. Aby poznać źródła własnego pochodzenia i swą przeszłość uczniowie będą przeprowadzać wywiady ze starszymi osobami, poznawać, w jaki sposób dawniej spędzano wolny czas, jakie sporty uprawiali ich rodzice i dziadkowie, jakie były zwyczaje świąteczne oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycyjne lokalne, przepisy kulinarne, regionalne tańce i piosenki a także baśnie i legendy.

Zebrane informacje od osób starszych uczniowie ze szkół partnerskich wykorzystają do nagrania tutoriali, którymi się będą wymieniać oraz do stworzenia bloga. Z pomocą filmików instruktażowych uczniowie będą próbować przyrządzić tradycyjną potrawę z wybranego kraju partnerskiego oraz uczyć się tradycyjnego tańca i piosenki. Ponadto, podczas trwania całego projektu, uczniowie będą uczyć się poza klasą dzięki obserwacjom przyrody.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwiną swoje umiejętności korzystania z narzędzi TIK (tworzenie tutoriali, stop motion movie, blog), usprawnią umiejętności komunikowania się w języku obcym, wymienią doświadczenia z rówieśnikami z innych krajów, wzbogacą swoją wiedzę o dziedzictwie kulturowym krajów biorących udział w projekcie, rozwiną się społecznie przeprowadzajac wywiady ze starszymi osobami oraz będą kształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Zakończenie projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC

 

Zakończenie projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC

                Od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” („ Od Europy 1010 r. p.n.e. do Europy komputerów 2020 roku”) współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Realizowaliśmy zadania projektowe, współpracując z czterema szkołami partnerskimi:

  • Võru Kreutzwaldi Kool z Estonii (koordynator projektu),
  • Kauttuan koulu z Finlandii,
  • Istituto Comprensivo della val Nure z Włoch,
  • Osnovna sola Miklavz na Dravskem polju ze Słowenii.

Głównymi założeniami projektu było: rozwijanie kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń odnośnie użycia narzędzi ICT             ze szkołami partnerskimi, przekonanie uczniów o wyższości praktycznych zastosowań urządzeń komunikacyjnych i informatycznych nad ich użyciem w celach zabawowych, poznanie historii komunikacji i technologii oraz kultury krajów partnerskich.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi uczniowie:

- rozwinęli swoje kompetencje w zakresie technologii komputerowej i języków obcych, realizując liczne wewnątrzklasowe projekty edukacyjne np. projektowanie kartek okolicznościowych w programie piZap, tworzenie słowniczków w językach krajów partnerskich, projektowanie książeczek w programie StoryBird, Story Jumper, tworzenie filmików Stop – Motion Movie, tworzenie animacji w programie Scratch, projektowanie prezentacji multimedialnych, QR kodów oraz quizów w Kahoot oraz realizując zadania projektowe, np. stworzenie ilustracji do ebooka „Bajka o czerwonej kredce”, nagrywanie haseł do słownika online z wyrażeniami polsko-angielskimi o narzędziach TIK, wykonanie prac plastycznych do osi czasu o wynalazkach i osiągnięciach związanych z komunikacją          w okresie od 1010 p.n.e. do 500 n.e.

- rozwinęli umiejętności cyfrowe i poszerzyli swoją wiedzę na temat użycia narzędzi TIK, korzystając na lekcjach różnych przedmiotów z tabletów, robotów MIO- Clementoni, Lofi robotów, ozobotów, smartfonów, komputerów.

- rozwijali swoje pasje i zainteresowania, umiejętności informatyczne, kształtowali postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, ćwiczyli umiejętności społeczne, uczyli się współpracy w grupie biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak np. koło komputerowo-językowe „Euroklub”, „Koło eTwinning”, „ Koło teatralno- językowe”, koło „ Atlas Ptaków dla dzieciaków”, „Koło mityczne”, koło „W krainie baśni - formy poetyckie w j. angielskim”, „Koło fotograficzne”, koło „Poszukiwacze legend”.

- poszerzyli swoją wiedzę, czerpali inspiracje, kształtowali postawę kreatywności, biorąc udział w warsztatach edukacyjnych, np. warsztaty „Ptasiej Akademii”, warsztaty „Stop Motion Movie”, warsztaty o zastosowaniu dronów, warsztaty o krajach Unii Europejskiej.

- prezentowali swój talent i zdobyte umiejętności, występując w przedstawieniach,                  np. przedstawienie o krajach europejskich pt. „Szukamy marynarzy” w j. polskim                            i j. niemieckim, „The Gingerbread Man” w j. angielskim, przedstawienie z wykorzystaniem robotów MIO- Clementoni oraz w wielu konkursach językowych i fotograficznych                oraz związanych z projektami eTwinning, takich jak np.: „Me and my school” - konkurs            na prezentację multimedialną, konkurs o baśniach „Jaka to bajka?”, konkursy o tematyce europejskiej.

- rozwinęli umiejętności komunikowania się w j. obcym, np. podczas Międzynarodowego spotkania projektowego zorganizowanego w naszej szkole, mogli spotkać się z nauczycielami ze szkół partnerskich, nawiązali również kontakt listowny ze swoimi rówieśnikami z Włoch.

- aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, biorąc udział oraz współorganizując szkolne wydarzenia takie jak „Tydzień eTwinning”, „Tydzień Europejski”, „Tydzień Mityczny”,            „Dzień Języków Obcych”.

Plakat

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Võru, w Estonii

17

                   W dniach 02.06.2018r.-06.06.2018r. dwoje nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Estonii, Włoch i Słowenii uczestniczyło w ostatnim już Międzynarodowym spotkaniu projektowym zorganizowanym w ramach projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus plus. Spotkanie odbyło się w szkole partnerskiej koordynującej projekt - Kreutzwaldi Kool w Voru, w Estonii. Podczas spotkania dokonano ewaluacji działań projektowych, omówiono zadania zrealizowane w trakcie trwania trzyletniego projektu, przeanalizowano oś czasu dotycząca historii komunikacji stworzoną w programie Sutori oraz podsumowano zadania eTwinning opublikowane na platformie Twinspace.

Register to read more...

„Uczniowie prezentują swoją pracę z narzędziami TIK na różnych przedmiotach”

18

(”Students present their works with ICT in different subjects”)

     W ramach realizacji zadań projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” uczniowie podczas lekcji przedmiotowych poznali różnorodne narzędzia TIK i sposoby ich wykorzystania w procesie uczenia się. Używając narzędzi takich jak: komputery, tablety, tablica multimedialna, projektor, roboty Mio Clementoni, roboty LOFI, Ozoboty, smartfony w połączeniu z odpowiednimi aplikacjami edukacyjnymi i oprogramowaniem mogli stworzyć ciekawe prace projektowe. Posługując się nowoczesnymi technologiami uczniowie ćwiczyli umiejętność pracy w grupach, w zależności od rodzaju zadania efektywnie badali dane zagadnienie lub powtarzali materiał z lekcji, rozwijali zdolność logicznego myślenia, nabierali kwalifikacji związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii oraz rozwijali kompetencje kluczowe.  

Register to read more...

„Uczniowie prezentują ulubione aplikacje w procesie edukacji”

 

„Uczniowie prezentują ulubione aplikacje w procesie edukacji”

(„Students present their favourite apps in education”)

W ramach realizacji projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus + uczniowie mieli okazję poznać na lekcjach różnych przedmiotów wiele aplikacji komputerowych                 i programów wspierających proces uczenia się. Dzięki ich wykorzystaniu na zajęciach uczniowie zwiększali swoje kompetencje z zakresu właściwego korzystania z narzędzi TIK, które nie tylko mogą służyć zabawie, ale także pomóc w nauce. Wspomagając się aplikacjami podczas lekcji i realizując zadanie: eTwinning „Students present their favourite apps in education”, uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe, kształcili swoją kreatywność i zdolność logicznego myślenia, a także umiejętność współpracy z rówieśnikami.

Register to read more...

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Miklavẑ na Dravskem polju, w Słowenii

20

  Już po raz drugi, od 10 do 14 lutego 2018r., w ramach realizacji projektu Programu Erasmus+ pt. „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC”, nauczycielki
 PSP 15 odwiedziły partnerską szkołę podstawową w Miklavẑ, niedaleko Mariboru
 w Słowenii. Razem z nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół z Włoch, Estonii
i Finlandii wzięły udział w spotkaniach dotyczących realizacji i ewaluacji bieżących zadań projektowych.

Register to read more...

800 lat opola

Nasze sukcesy

Ważne Sprawy

O szkole

Z życia szkoły

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

Partnerzy

bilingual future logo placowka partnerska PLYHE partner merytoryczny logo 2017

BIP

bip logo pomn1 grad