1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Terminarz roku szkolnego 2018/19- PSP nr 15 w Opolu

Lp WYDARZENIE TERMIN
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
2.

Zebrania klasowe z rodzicami

Kl. 1-6 i 8a – budynek PSP 15
kl. 7, 8bcd – budynek PSP29

13. 09. 2018 r. – zebrania klas I –III i VII,

19.09.2018 r. - zebrania klas IV – VI i VIII,

10.10.2018 r. – konsultacje lub zebrania (zgodnie z potrzebami),

14.11.2018 r. – zebrania, rozpoczęcie akcji świątecznej Drzewko Potrzeb,

12.12.2018 r. – zebrania,

23.01.2019 r. - zebranie – podsumowanie pracy za I półrocze,

13.03.2019 r. - konsultacje lub zebrania (zgodnie z potrzebami),

10.04.2019 r.- zebrania,

15.05.2019 r. – zebrania – podsumowanie pracy za rok szkolny.

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31.10. 2018r.
02.11.2018r.
15.04. 2019r.16.04.2019r.17.04.2019r.
29.04.2019r.
30.04.2019r.
02.05. 2019r.
4. Klasyfikacja

Klasyfikacja śródroczna

21.12.2018 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieklasyfikowaniu, przewidywanej nagannej
ocenie z zachowania.

16.01.2019r.- wpisanie do e-dziennika ustalonych za I półrocze ocen z przedmiotów i zachowania.

 

Klasyfikacja roczna

17.05.2019 r. - poinformowanie rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu, przewidywanej nagannej ocenie z zachowania.

04.06.2019 r. – poinformowanie uczniów
i rodziców o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego (e-dziennik).

07.06.2019 r. - wpisanie do e-dziennika ustalonych na koniec roku ocen z przedmiotów i zachowania.

14.06.2019r. – rada pedagogiczna klasyfikacyjna

5. Przerwy świąteczne

23.12.2018 – 31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna

18.04. 2019 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

6. Ferie zimowe 28.01.2019 – 10.02.2019 – ferie zimowe
w województwie opolskim
7. Egzamin ósmoklasisty 15.04 – j. polski, 16.04. – matematyka, 17.04 – język obcy nowożytny
dodatkowy termin: 3.06; 4.06; 5.06. 2019r.
8. Uroczyste pożegnanie klas 8 19.06.2019
9. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21.06.2019
10. Ferie letnie 22.06 – 31.08.2019

800 lat opola

Nasze sukcesy

Ważne Sprawy

O szkole

Z życia szkoły

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

Partnerzy

bilingual future logo placowka partnerska PLYHE partner merytoryczny logo 2017

BIP

bip logo pomn1 grad