1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

 1 1

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej 

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.

To kampania profilaktyczno-edukacyjna współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Skierowana jest nie tylko do uczniów szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale również rodziców i nauczycieli. Głównym celem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu oraz odbudowa i wzmocnienie autorytetu rodzica i nauczyciela. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Fundacja Archezja jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych, m.in. takich jak: hejt, przemoc, alkohol, czy narkotyki. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. Aby to osiągnąć, chcemy zrobić pierwszy krok – zachęcić młodzież do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW oraz nauczyć ich rozróżniać autorytet od idola. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.
Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Właśnie po to opracowana została kampania “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

współfinansowana ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 1 1

Wprowadzenie

Nie trzeba udowadniać, ile ciężkiej pracy, czasu i wysiłku – żeby nie wspomnieć o nieskończonej cierpliwości – wymaga wychowanie dziecka. Rodzice dbają o odpowiednie wyżywienie, ubranie, martwią się chorobami, uczą bezpiecznych zachowań w domu, na drodze, czy w szkole.

Każde dziecko prędzej czy późnej może być narażone na pokusy zachowań ryzykownych, także przestępczych. Wtedy pojawia się lęk, który sprawia, że dziecko czuje się bezradne, często obniża swoją samoocenę, może przejawiać tendencje agresywne i ucieczkowe. W takich momentach zaczyna też unikać dorosłych, szczególnie rodziców.

Dlatego obok wielu koniecznych umiejętności trzeba nauczyć dziecko praktycznych sposobów radzenia sobie z pokusami i lękiem. Są różne strategie, sposoby i metody wychowawcze, mniej lub bardziej skuteczne. Naukowcy badający skuteczność wychowania i profilaktyki szczególnie jednak podkreślają wagę relacji w rodzinie. Można powiedzieć, że silne, odporne i bezpieczne dziecko to takie, które ma mądrze kochających, ale jednocześnie dyskretnie kontrolujących rodziców/opiekunów, dbających o dobrą komunikację i mających dla niego czas.

W kampanii „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” zachęcamy Państwa do stosowania najskuteczniejszej (jednocześnie niełatwej) metody wychowawczej, stosowanej od wieków: metody pozytywnego modelowania, wpływu rodzica-autorytetu na dziecko, które odwzorowuje jego zachowania, motywacje, stany emocjonalne, postawy i przekonania. Rodzic-autorytet ma moc ochrony dziecka przed ryzykiem, zagrożeniem, także zachowaniem kryminogennym.

Zapraszamy do obejrzenia kolejno trzech krótkich (3-5 min.) filmów pt. Obojętny, Tyran oraz Mistrz. Ilustrują one trzy rodzaje relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Po obejrzeniu każdego filmu proszę się zastanowić, jakie emocje najczęściej przeżywa dziecko, kiedy rodzic przyjmuje postawę prezentowaną w danym filmie. Nagrania znajdziecie Państwo na stronie: rodzice.autorytet.org.

 

Podsumowanie

(1) Rodzic Obojętny, postawa permisywna rodzica powoduje brak pewności siebie u dziecka, brak ochoty do działania, może generować agresję, negatywne zachowania „na pokaz”, wołanie o uwagę rodzica, zachowania opozycyjno - buntownicze i kryminogenne. Relacja z obojętnym rodzicem nie pomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, nie wzmacnia dobrej samooceny i pewności siebie u dziecka.

(2) Rodzic Tyran, postawa autorytarna rodzica budzi lęk w dziecku, które przeżywa trudne emocje złości, napięcia, bezradności, upokorzenia, zniewagi czy wręcz nienawiści do rodzica. W dorosłym życiu takie dziecko może być albo wycofane z brakiem wiary w siebie i swój sukces albo, powielając wzory z dzieciństwa, samo może stać się tyranem.

(3) Rodzic Autorytet, postawa oparta na dobrych relacjach, mądrej miłości, stawianiu granic, dawaniu przykładu i okazji doświadczeniu sukcesu, pozwala dziecku na pełen zrównoważony rozwój. Dziecko czuje wsparcie i akceptację, uczy się tego co jest dobre a co złe. Rozumie czemu służą zakazy i docenia troskę rodzica. Taki model wychowania wzmacnia realną samoocenę oraz wszystkie najważniejsze cechy człowieka: męstwo, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie oraz empatię, która szczególnie chroni przed zachowaniami ryzykownymi.

  • Dziecko, które ma dobre relacje z rodzicami, oparte na postawie autorytetu, ma szansę być samodzielnym, wolnym, odpowiedzialnym i szczęśliwym człowiekiem, który odnosi sukcesy w życiu i jest też dobry dla innych ludzi. Każdy z rodziców może zacząć już dziś pracę nad samym sobą w dobrej relacji z dzieckiem.
  • Co można zrobić w praktyce?
  • Każdego dnia spędzać więcej czasu na rozmowach ze swoim dzieckiem. Być dla dziecka dobrym przykładem. Być bliżej dziecka i jego spraw.

Czego dziecko potrzebuje od rodzica?

  • Miłości,
  • jasno określonych zasad,
  • konsekwentnego egzekwowania tych zasad,
  • nadania wiary w siebie i swój sukces.

Dziecko, które ma dobre relacje z rodzicami,

oparte na postawie autorytetu,

ma szansę być samodzielnym, wolnym,

odpowiedzialnym i szczęśliwym człowiekiem,

który odnosi sukcesy w życiu

i jest też dobry dla innych ludzi.

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

Partnerzy

bilingual future logo placowka partnerska PLYHE partner merytoryczny logo 2017

BIP

bip logo pomn1 grad